most


most
most {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. moście {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'budowla inżynieryjna w postaci pomostu opartego na filarach lub wiszącego na linach, łączącego brzegi rzeki, kanału, jeziora; umożliwiająca komunikację pieszą, samochodową lub kolejową': {{/stl_7}}{{stl_10}}Most drogowy, kolejowy. Most linowy. Most drewniany, kamienny, aluminiowy, żelbetowy. Przerzucić most przez rzekę. Przejść, przejechać przez most. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'blok elementów nośnych i mechanizmów napędowych wraz z kołami, przenoszący napęd z wału napędowego do kół': {{/stl_7}}{{stl_10}}Most przedni. Most tylny w ciężarówce.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}palić – spalić za sobą mosty; potrzebny jak dziura w moście; prosto z mostu {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Most — Most …   Deutsch Wörterbuch

 • most — [ moust ] function word, quantifier *** Most is the superlative form of much and many and can be used in the following ways: as an adverb (before an adjective or another adverb): a most interesting lecture the question that is asked most often.… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • most — most·lings; most·ly; near·most; neath·most; north·east·ern·most; north·er·most; north·ern·most; north·most; out·er·most; out·most; over·most; pred·most; pri·most; rear·most; right·most; sea·most; south·east·ern·most; south·er·most;… …   English syllables

 • MOST — steht für vergorenen oder unvergorenen Fruchtsaft, siehe Most (Getränk) The Most, eine kanadische Musikgruppe Most (Tschechien) (deutsch Brüx), eine Stadt in der Tschechischen Republik Most, niedersorbische Name der Gemeinde Heinersbrück im… …   Deutsch Wikipedia

 • Most — steht für Fruchtsaft Obstwein in Süddeutschland, der Schweiz und Teilen von Österreich Apfelwein in Wien und den österreichischen Weinanbaugebieten Traubensaft (siehe auch Most (Getränk)) The Most, eine kanadische Musikgruppe Most (Tschechien)… …   Deutsch Wikipedia

 • most — 1. For more and most used in the comparison of adjectives, see adjective 3–4. With adverbs, more and most are normally used when the adverb is formed with ly from an adjective, e.g. most richly, most happily: see er and est forms. The use of most …   Modern English usage

 • Most — (m[=o]st), a., superl. of {More}. [OE. most, mast, mest, AS. m[=ae]st; akin to D. meest, OS. m[=e]st, G. meist, Icel. mestr, Goth. maists; a superl. corresponding to E. more. [root]103. See {More}, a.] 1. Consisting of the greatest number or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • most — [mōst] adj. [ME < OE mast, used as superl. of micel, big (var. of mycel: see MUCH): akin to Goth maists: for IE base see MORE] 1. compar. of MORE 2. greatest in amount, quantity, or degree: used as the superlative of MUCH 3. greatest in number …   English World dictionary

 • Most — Most, adv. [AS. m[=ae]st. See {Most}, a.] In the greatest or highest degree. [1913 Webster] Those nearest to this king, and most his favorites, were courtiers and prelates. Milton. [1913 Webster] Note: Placed before an adjective or adverb, most… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Most — Héraldique …   Wikipédia en Français

 • most — mȏst m <G mȍsta, N mn mòstovi> DEFINICIJA 1. građevina ili objekt koji služi za prelaženje ljudi i tereta preko rijeke, morskog tjesnaca, provalije itd. [pontonski most; viseći most; željeznički most] 2. posebna naprava preko koje se silazi …   Hrvatski jezični portal